BIEGŁY REWIDENT STANISŁAW POTACZEK

Biegły Rewident Stanisław Potaczek

Moja firma oferuje usługi w zakresie:

  • Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych wg ustawy o rachunkowości lub MSSF
  • Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych
  • Audyty podatkowe
  • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
  • Doradztwo podatkowe

Zapewniamy poufność powierzanych danych dotyczacych badanej jednostki i jej kontrahentów

KONTAKT:

34-735 Niedźwiedź
Poreba Wielka 287
tel: +48 604 523 384
email: biuro@rewidentpotaczek.pl

Copyright Nazwa.pl